Członkowie Zarządu:

  1. Tomasz Ciężkowski - Senior (Przewodniczący), x

  2. Joanna Szarek-Tomala - Conseniora (Wice Przewodnicząca), xx

  3. Karina Szarek - Scriptora (Sekretarz), xxx

  4. Teresa Kionczyk - Quaestora (Skarbnik), xxxx

  5. Paweł Jaskółka - Fuxmajor, FM


wersja niemiecka