Artykuły prasowe o Związkach Studentów Niemieckich w Polsce

"Acta Studentica" (nr 152) z czerwca 2005, strona 11

"Der Eckart" (nr 7) z kwietnia 2004, strona 15

"Schlesisches Wochenblatt" (nr 4) z dnia 23.01.2004, strona 12

"Studenten Kurier" (nr 2) zeszyt z roku 2003

"Tygodnik Nowiny Raciborskie" (nr 26) z dnia 23.06.2003, strona 15

"Schlesisches Wochenblatt" (nr 23) z dnia 06.06.2003, strona 10

"Deutsche Umschau" (nr 5) z maja 2003, strona 7

"Schlesisches Wochenblatt" (nr 10) z dnia 10.03.2003, strona 10

"Unser Oberschlesien" (nr 2-3) z dnia 10.02.2003, strona 9


wersja niemiecka