Kim jesteśmy?

VDH Ratibor – Związek Studentów Niemieckich w Polsce z siedzibą w Raciborzu jest:

niemiecką korporacją studencką nach Górnym Śląsku.

 

Kiedy i jak powstaliśmy?

VDH Ratibor został założony 8 października 1999 r. z inicjatywy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców (DFK) i dzięki wsparciu Zrzeszenia Związków Studentów Niemieckich (VVDSt).

 

Nasze cele:

Pielęgnacja i popularyzacja języka niemieckiego, dorobku kulturowego oraz tradycji narodu niemieckiego. Cele te mają zostać osiągnięte poprzez:


wersja niemiecka